بازاریابی موبایل: فروش خود را با این 5 استراتژی پیش ببرید

تا پایان سال جاری ، بیش از 80 درصد بزرگسالان آمریکایی تلفن هوشمند خواهند داشت. دستگاه های تلفن همراه بر مناظر B2B و B2C تسلط دارند و استفاده از آنها بر بازاریابی غالب است. اکنون هر کاری که انجام می دهیم دارای یک م componentلفه همراه است که باید آن را در استراتژی های بازاریابی خود بگنجانیم. بازاریابی موبایل چیست بازاریابی موبایل بازاریابی در یک دستگاه تلفن همراه یا مانند آن با تلفن همراه است. بازاریابی موبایل می تواند زمان و مکان را در اختیار مشتریان قرار دهد

لیست چک شما برای طراحی ایمیل پاسخگو بهینه تلفن همراه

هیچ چیز واقعاً من را ناامید نمی کند به اندازه وقتی که من روزی یک ایمیل باز می کنم که در دستگاه همراهم مشتاقانه منتظر آن هستم و نمی توانم آن را بخوانم. یا تصاویر دارای عرض سخت رمزگذاری شده هستند و به صفحه نمایش پاسخ نمی دهند یا متن آنقدر گسترده است که برای خواندن آن باید به عقب و جلو بروید. تا زمانی که مهم نباشد ، منتظر نمی مانم تا به میز کار خود برگردم تا آن را بخوانم. حذفش میکنم