9 آمار در مورد تأثیر تجربه کاربر موبایل

آیا تا به حال در وب سایت خود در Google جستجو کرده اید و برچسب Mobile-Friendly را در آن دیده اید؟ Google حتی یک صفحه تست سازگار با موبایل دارد که می توانید نگاهی به مشکلات سایت خود بیندازید. این یک آزمایش کاملاً خوب است که عناصر را تجزیه و تحلیل می کند و اطمینان می دهد از هم فاصله خوبی داشته و قابل مشاهده هستند. اگرچه تلفن همراه مناسب برای موبایل بهینه نشده است. این فقط خط پایه است و به رفتار واقعی کاربران موبایل روی شما نگاه نمی کند