از نام تجاری خود با Squadhelp کمک بگیرید

آیا می خواهید یک داستان ترسناک مارک تجاری را بشنوید؟ شرکت شما برای راه اندازی خود برنامه ریزی می کند و 150,000،3 دلار در دامنه ، نام و راه اندازی سرمایه گذاری می کند ... فقط برای اینکه همه اینها از بین بروند وقتی که می دانید FBI تحقیقاتی با همین نام را انجام می دهد که XNUMX public عمومی است. آخ. این طور نیست که [آژانس فعلی بدون نام] می توانست کاری برای پیش بینی این نوع مسئله انجام دهد. من واقعاً از تعداد آنها تعجب می کنم