تبلیغات بومی در بازاریابی محتوا: 4 نکته و ترفند

بازاریابی محتوا در همه جا وجود دارد و تبدیل این فرصت به مشتریانی تمام وقت دشوارتر می شود. یک تجارت معمولی به سختی می تواند با مکانیزم های تبلیغاتی پرداخت شده به چیزی برسد ، اما می تواند با موفقیت آگاهی را افزایش دهد و با استفاده از تبلیغات بومی درآمد کسب کند. این یک مفهوم جدید در حوزه آنلاین نیست ، اما بسیاری از مارک ها هنوز هم نمی توانند از آن بهره کامل ببرند. همانطور که ثابت شده یکی از تبلیغات بومی است ، آنها اشتباه بزرگی انجام می دهند