دفتر شما ، آدرس شما ، نام تجاری شما

تابستان گذشته من کار خود را تمام وقت راه اندازی کردم. این یک سفر خارق العاده با چند تلو تلو خوردن اما تعداد بسیار زیادی پیروزی در طول مسیر بوده است. من به عنوان یک تجارت جوان ، سخت در تلاش هستم تا سه چیز را به انجام برسانم: با تحویل بیش از حد ، انجام به موقع و با بودجه ، فعالیت های خود را انجام دهیم. این یک چالش بزرگ است و ما همیشه با آن روبرو نشده ایم. با کمبود منابع ، دست کم گرفتن یک کار واحد می تواند یک واکنش زنجیره ای داشته باشد بنابراین ما در حال کار هستیم