4 استراتژی برای تبدیل بازدید کنندگان جدید به افراد برگشتی

ما در صنعت محتوا با مشکل بزرگی روبرو شده ایم. عملاً هر منبعی که در مورد بازاریابی محتوا می خوانم مربوط به کسب بازدیدکنندگان جدید ، رسیدن به مخاطبان جدید و سرمایه گذاری در کانال های رسانه ای در حال ظهور است. اینها همه استراتژی های کسب هستند. جذب مشتری آهسته ترین ، سخت ترین و پرهزینه ترین وسیله افزایش درآمد صرف نظر از هر نوع صنعت یا نوع محصول است. چرا این واقعیت در استراتژی های بازاریابی محتوا از بین رفته است؟ تقریباً 50٪ راحت تر است