خداحافظ و رهایی از بازاریابی در سال 2013

آیا امسال برای شما مکید؟ این برای من سال سختی بود زیرا پدرم را از دست دادم ، سلامتی ام رنج برد و تجارت افت های وحشتناکی داشت - از جمله جدایی از یک دوست و همکار عالی شما افراد وبلاگ من را برای اطلاعات بازاریابی می خوانید بنابراین من نمی خواهم روی مسائل دیگر تمرکز کنم (اگرچه آنها تأثیر زیادی داشتند) ، من می خواهم مستقیماً با فناوری بازاریابی و بازاریابی صحبت کنم. بازاریابی در سال 2013

زمان بررسی بازاریابی پایان سال شما فرا رسیده است

دوباره آن زمان از سال است ... وقتی باید برای مرور برنامه بازاریابی سالانه خود وقت بگذارید. سال آینده ممکن است با اتخاذ سریع استراتژی های شبکه های اجتماعی از اهمیت بیشتری نسبت به هر سال گذشته برخوردار باشد. آنچه در اینجا توصیه می کنم جمع آوری شود: بازاریابی هزینه شده توسط متوسط ​​- این پول واقعی است که برای بازاریابی خارجی و تبلیغات پرداخت می شود. تجزیه و تحلیل این در گروه ها نیز ضروری است. به عبارت دیگر ، فقط لیست "آنلاین"… آنلاین را شکست ندهید