خرید آنلاین تعطیلات

خرید آنلاین سال به سال در حال رشد است ... و هنوز سرعت آن کاهش ندارد. BlueKai اینفوگرافی زیر را برای آماده سازی این فصل خرید تعطیلات به صورت آنلاین منتشر کرده است. از طریق اینفوگرافیک: تجارت آنلاین از سالهای آغازین تقریباً هر ساله نقش بیشتری در فصل خرید تعطیلات داشته است. اما همانطور که بازاریابی اینترنتی پیچیده تر می شود [و مصرف کنندگان وب باهوش تر می شوند] ، خرید در تعطیلات دستخوش تغییرات اساسی شده است. در زیر روند اصلی خرید 2010 آورده شده است