سریعترین سیستم عامل تجارت الکترونیکی برای دسک تاپ و موبایل

سرعت پول است. وقتی صحبت از تجارت الکترونیکی می شود به همین سادگی است. فقط مصرف کنندگان نیستند که سایت شما در دسک تاپ یا موبایل عملکرد خوبی ندارد. سایت و سرعت صفحه نیز دارای رتبه بندی در موتور جستجو هستند. موتورهای جستجو نمی خواهند کاربران هنگام بازدید از یک سایت آهسته ناامید شوند ، بنابراین هیچ فایده ای برای رتبه بندی مناسب آنها ندارد. اگر بستر تجارت الکترونیکی شما آهسته بار شود یا تجربه کاربری موبایل ضعیفی داشته باشد ، ممکن است آنجا را ترک کنید