تکامل پویای تلویزیون ادامه دارد

با تکثیر و تغییر شکل روش های تبلیغات دیجیتال ، شرکت ها پول بیشتری به تبلیغات تلویزیونی می رسانند تا به بیننده هایی برسند که هر هفته 22 تا 36 ساعت را به تماشای تلویزیون می گذرانند. علیرغم آنچه صنعت تبلیغات ممکن است باعث شود ما باور کنیم طی چند سال گذشته با استناد به کاهش تلویزیون همانطور که می دانیم ، تبلیغات تلویزیونی درعوض زنده ، خوب و نتایج مطلوبی دارد. در مطالعه اخیر MarketShare که عملکرد تبلیغات را در سراسر صنعت و رسانه هایی مانند این مورد تجزیه و تحلیل کرده است