همه از تبلیغات متنفر هستند ... آیا تبلیغات پولی هنوز کارساز است؟

تعداد زیادی مکالمه آنلاین درباره از بین رفتن تبلیغات انجام شده است. توییتر با بسته تبلیغاتی خود خیلی موفق نبوده است. فیس بوک موفقیت آمیز است ، اما مصرف کنندگان از تبلیغات پراکنده در همه جا خسته می شوند. و جستجوی پولی همچنان درآمد باورنکردنی به همراه دارد ... اما با محبوبیت بیشتر روشهای دیگر جستجو و یافتن اطلاعات بصورت آنلاین ، جستجو در حال کاهش است. مطمئناً ، اگر بخواهید از مصرف کنندگان بخواهید (و TechnologyAdvice و Unbounce این کار را انجام دادند) ، فکر می کنید که آنها هیچ ارزشی ندارند: