PandaDoc: اسناد فروش ایجاد ، ارسال ، ردیابی و eSign

شریک بودن در اکوسیستم Salesforce یک تجربه باورنکردنی بوده است ، اما روند مذاکره برای ایجاد ، ارسال و به روزرسانی بیانیه های کاری ما کاملاً یک کار جدی بوده است. من بعضی اوقات فکر می کنم زمان بیشتری را صرف نوشتن بیانیه های کار می کنم تا اینکه در واقع خود کار را انجام دهم! ناگفته نماند ، هر شرکت سبک داخلی ، سطح جزئیات مورد نیاز و روند همکاری و تأیید اسناد فروش خاص خود را دارد. به عنوان بازاریاب و