چه معیارهایی برای اندازه گیری اثربخشی بازاریابی محتوا استفاده می شوند

از آنجا که ایجاد محتوای اقتدار به زمان و حرکت احتیاج دارد ، شرکت ها معمولاً از اندازه گیری اثربخشی استراتژی و همسویی آن معیارها با درآمد تولید ناامید می شوند. ما تمایل داریم که معیارها را از نظر شاخص های اصلی و معیارهای تبدیل واقعی مورد بحث قرار دهیم. این دو با هم مرتبط هستند ، اما برای شناسایی تأثیر لایک - به عنوان مثال - در تبدیل ، به برخی کارها نیاز است. شاید لایک های فیس بوک بیشتر در مورد شوخ طبعی شما در صفحه فیس بوک شما باشد