چه فناوری ای با تلفن های هوشمند حذف شده است؟

ما در حال تولد 10 سالگی آیفون هستیم که 29 ژوئن 2007 به بازار عرضه شد. مانند هر روانپریشی متقاعد کننده ، تلفن های هوشمند قادر به جلوه ای دوست داشتنی هستند. آنها دوستانه ، مفید هستند و به نظر می رسد مگسی را آزار نمی دهند. در تمام مدت آنها قاتلانی سادیست هستند که در خواب ساعت های زنگ دار را خفه می کنند و اطمینان حاصل می کنند که سیستم GPS شما هرگز پیدا نمی شود. جیمز پلتون فقط مناسب است که هشدارهای متنی موبایل این اینفوگرافیک قاتل را راه اندازی کنند: