RIP: Frank Batten Sr - میلیاردری که هرگز از او نشنیده اید

اکثر مردم هرگز در مورد Frank Batten Sr خارج از جاده همپتون ، ویرجینیا چیزی نشنیده اند. هنگامی که من برای اولین بار از نیروی دریایی ایالات متحده خارج شدم و به کار در The Virginian-Pilot رفتم ، هنگام صحبت از فرانک پدر ، از مطبوعاتی که در روزنامه کار می کردند ، چیزهای دیگری نمی شنیدم. او معروف بود که در مطبوعات حاضر می شد و آن را گپ می زد با تمام کارمندان - که بیشتر آنها را تا زمانی که خودش می دانست ، می شناخت