آیا خانه بازاریابی شما روی صخره یا شن ساخته شده است؟

غالباً مجبور نیستم که کتاب مقدس را در اینجا دریافت کنم ، اما این یکی از این موارد است! بنابراین هرکس که این گفته های من را بشنود و آنها را انجام دهد ، من او را به یک انسان خردمند تشبیه خواهم کرد ، که خانه خود را بر روی صخره ساخته است. متی 7:24 بلاب در ماه اوت ، بلاب تعطیل شد. یک پلت فرم عالی چند خوراک با یک قول وعده… این کار به خوبی پیش رفت. کل داستان توسط بنیانگذار Shaan Puri در Medium به اشتراک گذاشته شده است. او