7 مرحله برای ایجاد یک فیلم بازاریابی قاتل

ما در حال حاضر یک ویدیوی انیمیشن را برای یکی از مشتریان خود در حال افزایش هستیم. آنها تعداد زیادی بازدید کننده دارند که به سایتشان مراجعه می کنند ، اما ما نمی بینیم که مردم خیلی طولانی دور هم جمع شوند. یک توضیح دهنده کوتاه ابزاری مناسب برای استقرار برای ارائه ارزش و تفکیک ارزش آنها به بازدیدکنندگان جدید به روشی چشمگیر خواهد بود. مطالعات نشان می دهد تقاضای مصرف کنندگان برای محتوای ویدئویی به طرز چشمگیری افزایش یافته است ، به طوری که 43٪ مایل به دیدن موارد بیشتر هستند