رانت: بازار آنلاین دزدی دریایی

صنعت موسیقی و دزدی دریایی ، صنعت فیلم و تورنت ، روزنامه ها و اخبار آنلاین. چه چیزهایی در همه اینها مشترک است؟ عرضه ، تقاضا و بازار رو به تغییر. من یکی از طرفداران بزرگ سرمایه داری هستم و کاملاً طرف آزادیخواه طیف سیاسی هستم. من معتقدم که بازارهای آزاد تقریباً همیشه جهت درستی را پیدا می کنند. هر وقت می بینم که دولت علیه دزدی دریایی ، به اشتراک گذاری پرونده و قاچاق اقدام می کند ، من از آن غافل می شوم.

Big Switch و Bluelock

چند هفته پیش شروع کردم به خواندن کتاب سوئیچ بزرگ نوشته نیکلاس کار. در اینجا گزیده ای از سایت موجود در سایت موجود است: صد سال پیش ، شرکت ها تولید برق خود را با موتورهای بخار و دینام متوقف کردند و به شبکه برق تازه ساخته شده متصل شدند. انرژی ارزان پمپاژ شده توسط شرکت های برق فقط نحوه عملکرد مشاغل را تغییر نمی دهد. این یک واکنش زنجیره ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی است که دنیای مدرن را به ارمغان آورد