تبلیغات پادکست در حال پیر شدن است

با رشد باورنکردنی پادکست در طول این سال ها ، احساس می کنم صنعت در انطباق فناوری های تبلیغاتی با آن کند عمل کرده است. دلیل کمی وجود دارد یا هیچ دلیلی وجود ندارد که همان استراتژی های تبلیغاتی ایجاد شده برای ویدیو در پادکست نتواند اعمال شود - به عنوان مثال ، فقط تبلیغات قبل از پخش. بر اساس مطالعه درآمد آگهی IAB Podcast ، تبلیغات درج شده به صورت پویا نسبت هزینه تبلیغات خود را از 51 تا 2015 2016٪ افزایش دادند. منتظرم