DataRobot: یک سیستم عامل یادگیری ماشین خودکار سازمانی

زمان خواندن: 3 دقیقه سال ها پیش ، مجبور شدم یک تحلیل مالی عظیم برای شرکت خود انجام دهم تا پیش بینی کنم که آیا افزایش حقوق می تواند باعث کاهش کارکنان ، هزینه های آموزش ، بهره وری و اخلاقیات کلی کارمندان شود. به یاد می آورم که چندین مدل را هفته ها اجرا و آزمایش کردم ، همه نتیجه گرفتند که پس انداز می شود. مدیر من یک شخص باورنکردنی بود و از من خواست قبل از اینکه تصمیم بگیریم دستمزد چند صد کارمند را بگیریم ، یک بار دیگر برگردم و آنها را بررسی کنم.

پیش بینی گارتنر از 10 فناوری برتر برای سال 2011

زمان خواندن: 5 دقیقه خواندن پیش بینی گارتنر از 10 فناوری برتر سال 2011 و اینکه چگونه تقریباً همه پیش بینی ها بر بازاریابی دیجیتال تأثیر می گذارد جالب است. حتی پیشرفت در زمینه ذخیره سازی و سخت افزار نیز بر توانایی شرکت ها در تعامل یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مشتریان و چشم انداز سریعتر و کارآمد تأثیر می گذارد. ده فناوری برتر برای 2011 Cloud Computing - خدمات رایانش ابری در طیفی از باز خصوصی تا بسته خصوصی وجود دارد. سه سال آینده شاهد تحویل خواهیم بود