دفتر خانه من به روز شده برای ضبط فیلم و پادکست

چند سال پیش وقتی به دفتر خانه خود نقل مکان کردم ، کارهای زیادی داشتم که باید انجام می دادم تا فضای راحتی ایجاد کند. من می خواستم آن را هم برای ضبط ویدئو و هم برای پادکست تنظیم کنم ، اما همچنین می توانم آن را به مکانی راحت تبدیل کنم که از گذراندن ساعتهای طولانی لذت ببرم. تقریباً آنجاست ، بنابراین من می خواستم برخی از سرمایه گذاری هایی که انجام داده ام و همچنین دلیل آن را به اشتراک بگذارم. در اینجا خلاصه ای از