با مجموعه بازاریابی Entrata در داخل جعبه فکر کنید

آمریکایی ها به طور فزاینده ای مسکن اجاره ای را انتخاب می کنند زیرا تعداد زوج های متاهل دارای فرزند به طور چشمگیری کاهش می یابد و هزاره ها به دلایل تحرک ، راحتی و مالی ، اجاره را انتخاب می کنند. با اشباع هزاره در بازار اجاره ، جای تعجب نیست که مطالعات اخیر نشان داده است که 74 درصد از اجاره کنندگان آپارتمان در آینده با استفاده از دستگاه های تلفن همراه خود برای جستجوی آپارتمان به اینترنت می روند. ارسال به سایت های لیست اینترنتی ، بهینه سازی وب سایت تلفن همراه ، رسانه های اجتماعی ،