تستر نامه: ابزاری رایگان برای بررسی خبرنامه ایمیل در برابر مشکلات رایج در مورد SPAM

ما درصد صندوق ورودی ایمیل خود را با شرکای خود در 250ok کنترل کرده ایم و نتایج خوبی کسب کرده ایم. من می خواستم کمی بیشتر به ساخت واقعی ایمیل خود بپردازم و ابزاری عالی به نام تست کننده نامه پیدا کردم. تست کننده نامه یک آدرس ایمیل منحصر به فرد برای شما فراهم می کند که می توانید خبرنامه خود را به آن بفرستید و سپس آنها تجزیه و تحلیل سریع ایمیل شما را در برابر چک های معمول SPAM توسط فیلترهای ناخواسته به شما ارائه می دهند.