کلیک کنید: ردیابی رویداد تجزیه و تحلیل در یک محیط بدون کد

ClickTale در صنعت تجزیه و تحلیل ، با ارائه داده های رفتاری و تجسم های واضح که به متخصصان تجارت الکترونیک و تجزیه و تحلیل کمک می کند تا مشکلات سایت های خود را مشخص و بهبود بخشند ، پیشگام بوده است. Visual Editor جدید ClickTale با استفاده از یک ابزار بدون کد برای ادغام رویدادها در سایت شما ، تکامل دیگری را فراهم می کند. فقط به عنصر رویداد خود اشاره کرده و رویداد را تعریف کنید ... ClickTale بقیه کارها را انجام می دهد. با استفاده از Visual Editor ، Clicktale یکی از اولین شرکت هایی است که راه حل خود را ارائه می دهد