Rev: رونویسی صوتی و تصویری ، ترجمه ، زیرنویس و زیرنویس

از آنجا که مشتریان ما بسیار فنی هستند ، اغلب یافتن نویسندگانی که هم خلاق و هم آگاه باشند دشوار است. با گذشت زمان ، ما نیز مانند نویسندگانمان از بازنویسی خسته شدیم ، بنابراین فرآیند جدیدی را آزمایش کردیم. اکنون ما یک فرایند تولید داریم که در آن یک استودیوی قابل حمل پادکست را در محل تنظیم می کنیم - یا آنها را شماره گیری می کنیم - و چند پادکست را ضبط می کنیم. ما همچنین مصاحبه ها را به صورت ویدیویی ضبط می کنیم.