در اینجا نحوه سوخته شدن شما با بازاریابی اینفلوئنسر آورده شده است

ما قبلاً درباره تله تأثیر بازاریابی نوشتیم. من بعنوان کسی که گاه به گاه به عنوان تأثیرگذار جبران می شود ، نسبت به ایجاد روابط بازاریابی تأثیرگذار بدبین هستم. به عنوان مثال ، اوایل سال جاری من به Brickyard دعوت شدم زیرا من یک تأثیرگذار محلی در شبکه های اجتماعی هستم. گروهی از مردم از رسانه های اجتماعی دعوت شده بودند - همه با امتیازات بالا در یک موتور محبوب امتیازدهی برای ایندیاناپولیس.