نوشیدنی صبحانه جدید - شبنم کوهی؟

در راه کار گوش دادن به رادیو برای من یک زمان آرام است. صرف نظر از ترافیک ، من یک اردوگاه شاد هستم. کند شدن ترافیک؟ مشکلی نیست ... دی جی های من مرا جذب می کنند و روز تعطیل را درست شروع می کنند ... تا دیروز. نمی توانم فکر کنم من در رادیو در حال گوش دادن به یک تبلیغ خوب در مورد پسری هستم که طعم قهوه را دوست ندارد. گزینه دیگر - شبنم کوهی. شبنم کوهی؟ شبنم کوهستان!