آیا وفاداری به برند واقعاً مرده است؟ یا وفاداری مشتری است؟

زمان خواندن: 3 دقیقه هر زمان که در مورد وفاداری به برند صحبت می کنم ، اغلب هنگام خرید اتومبیل هایم داستان شخصی خود را به اشتراک می گذارم. بیش از یک دهه ، من به فورد وفادار بودم. من سبک ، کیفیت ، دوام و ارزش فروش مجدد هر ماشین و کامیونی را که از فورد خریداری کردم دوست داشتم. اما همه اینها حدود یک دهه پیش تغییر کرد وقتی ماشین من فراخوان شد. هر وقت دما به زیر یخ می رسید و رطوبت زیاد بود ، درهای ماشین من این کار را می کرد