چه زمانی باید دوباره آرم خود را طراحی کنید؟

تیم Clear Designs این اینفوگرافیک زیبا را با اندیشه درباره آنچه شما باید در مورد طراحی مجدد آرم بدانید ، دلایلی که چرا باید دوباره طراحی کنید ، برخی از بایدها و نبایدهای طراحی مجدد ، برخی اشتباهات در طراحی مجدد آرم و برخی بازخورد کارشناسان صنعت را منتشر کرده اند. سه چهار دلیل برای طراحی مجدد ادغام شرکت آرم شما - ادغام ، ادغام یا اسپین آف شرکت اغلب به یک آرم جدید برای نماد شرکت جدید نیاز دارد. این شرکت فراتر از اصل خود رشد می کند