PartnerStack: شرکتهای وابسته ، نمایندگان فروش و شرکای خود را مدیریت کنید

دنیای ما دیجیتال است و بیشتر از آن روابط و تعاملات به صورت آنلاین اتفاق می افتد. حتی شرکت های سنتی در حال فروش و فروش و خدمات و تعاملات خود به صورت آنلاین هستند ... این از زمان بروز همه گیر شدن بیماری ها و قفل شدن ، این امر کاملاً جدید است. بازاریابی دهان به دهان جنبه حیاتی هر کسب و کاری است. به معنای سنتی ، این ارجاع ها می توانند ناکارآمد باشند ، یعنی شماره تلفن یا آدرس ایمیل یکی از همکاران را منتقل کنند و منتظر زنگ تلفن باشند.