با مدیریت رضایت، تلاش های بازاریابی خود را در سال 2022 به حداکثر برسانید

سال 2021 به اندازه سال 2020 غیرقابل پیش بینی بوده است، زیرا مجموعه ای از مسائل جدید بازاریابان خرده فروشی را به چالش می کشد. بازاریابان باید چابک بمانند و به چالش های قدیمی و جدید پاسخ دهند و در عین حال تلاش کنند تا کارهای بیشتری را با کمتر انجام دهند. کووید-19 به طور غیرقابل برگشتی روش کشف و خرید مردم را تغییر داد - اکنون نیروهای ترکیبی از نوع Omicron، اختلالات زنجیره تامین و نوسان احساسات مصرف کننده را به این معمای پیچیده اضافه کنید. خرده فروشانی که به دنبال جذب تقاضای سرکوب شده هستند

چالش های بازاریابی - و راه حل ها - برای سال 2021

سال گذشته سواری پر از دست انداز برای بازاریابان بود و تقریباً در هر بخش مشاغل را مجبور به تحریک یا حتی جایگزینی کل استراتژی ها در برابر شرایط غیرقابل تحقق کرد. برای بسیاری ، قابل توجه ترین تغییر تأثیر فاصله اجتماعی و پناه دادن در محل بود که جهش بزرگی در فعالیت خرید آنلاین ایجاد کرد ، حتی در صنایعی که قبلاً تجارت الکترونیکی آنچنان مشخص نبود. این تغییر منجر به ایجاد یک فضای دیجیتالی شلوغ شد ، سازمانهای بیشتری برای مصرف کننده رقابت می کردند