پیوندهای نویسنده تأیید شده ما با 484٪ نرخ کلیک بالاتر افزایش می یابد

اگر ناشر ، متخصص SEO یا یک سیستم عامل CMS هستید ، قبلاً باید روشی را برای مالکیت تأیید شده اجرا کرده باشید. نویسندگی برای چند ماه وجود داشته است و تنظیم دقیق آن انجام شده است ، در نتیجه یک ویژگی عالی ایجاد می شود که واقعاً دید موتور جستجوی شما را افزایش می دهد. در واقع ، من هر شرکت سئو را که مشتریان آنها را تحت فشار قرار نمی دهد تا اطمینان حاصل کنند که این کار را انجام داده اند ، س questionال می کنم. من در مورد مالکیت تأیید شده و نحوه پیاده سازی قطعه های غنی نوشتم