تحقیقات بهتر ، نتایج بهتر: ResearchTech Platform Methodify

Methodify یک پلت فرم خودکار تحقیق در بازار است و تنها یکی از تعداد معدود جهانی است که به طور خاص برای اتوماسیون کل فرایند تحقیق توسعه یافته است. این پلتفرم دسترسی و دستیابی به بینش مهم مصرف کننده را در هر مرحله از فرآیند توسعه محصول و بازاریابی برای شرکتها برای تصمیم گیری بهتر در زمینه تجارت آسانتر و سریعتر می کند. با یک قدم جلو بردن ، Methodify به صورت سفارشی طراحی شد و به هر نوع بازخورد مصرف کننده به شرکتها می داد