لیست چک شما برای طراحی ایمیل پاسخگو بهینه تلفن همراه

هیچ چیز واقعاً من را ناامید نمی کند به اندازه وقتی که من روزی یک ایمیل باز می کنم که در دستگاه همراهم مشتاقانه منتظر آن هستم و نمی توانم آن را بخوانم. یا تصاویر دارای عرض سخت رمزگذاری شده هستند و به صفحه نمایش پاسخ نمی دهند یا متن آنقدر گسترده است که برای خواندن آن باید به عقب و جلو بروید. تا زمانی که مهم نباشد ، منتظر نمی مانم تا به میز کار خود برگردم تا آن را بخوانم. حذفش میکنم

چگونه می توان طراحی ایمیل پاسخگو را توجیه کرد و از کجا می توان کمک گرفت!

این بسیار تکان دهنده است اما افراد بیشتری از تلفن های هوشمند خود برای خواندن ایمیل استفاده می کنند تا اینکه در واقع تماس تلفنی برقرار کنند (طعنه اتصال را در اینجا وارد کنید). خرید مدلهای قدیمی تلفن نسبت به سال گذشته 17٪ کاهش یافته و 180٪ افراد تجار بیشتر از چند سال پیش از تلفنهای هوشمند خود برای پیش نمایش ، فیلتر و خواندن ایمیل استفاده می کنند. مسئله این است که برنامه های ایمیل به سرعت مرورگرهای وب پیشرفت نکرده اند. ما هنوز گیر کرده ایم