Responsys تنظیمات متقابل را راه اندازی می کند

همزمان با ادغام شرکت های بزرگ فن آوری بازاریابی و به کارگیری سایر کاربردها در ترکیب محصولات خود ، اغلب در توانایی مشتری برای تنظیم تنظیمات ارتباطی وجود دارد. اگر ایمیل می خواهید ، به یک سایت می روید ، اگر هشدارهای تلفن همراه می خواهید ، یک سایت دیگر ... اگر پیامک همچنان سایت دیگری باشد. به گفته فارستر ، 77٪ از مصرف کنندگان می خواهند بتوانند تصمیم بگیرند که چگونه مشاغل باید با آنها تماس بگیرند. برای اولین بار ، Responsys ارائه می دهد