نسل بعدی فناوری CDN چیزی فراتر از فقط ذخیره سازی است

در دنیای بیش از حد متصل امروز ، کاربران آنلاین نمی شوند ، آنها دائما آنلاین هستند و متخصصان بازاریابی برای ارائه تجربه مشتری با کیفیت به فناوری های نوآورانه نیاز دارند. به همین دلیل ، بسیاری از قبل با خدمات کلاسیک شبکه تحویل محتوا (CDN) ، مانند حافظه پنهان ، آشنا هستند. برای کسانی که آنقدر با CDN آشنا نیستند ، این کار با ذخیره موقت ماکت های متن ثابت ، تصاویر ، صدا و فیلم در سرورها انجام می شود ، بنابراین دفعه بعدی کاربر