بگذارید ستاره های راک شما بدرخشند

Duke Long یک وبلاگ تجاری املاک و مستغلات را اداره می کند و اخیراً در برنامه خود از طریق Google+ Hangout با من مصاحبه کرده است. این موضوع یک موضوع مهم است ... در صنعتی که رهبران اغلب بسیار کنترل کننده ، محاسبه شده و "شاید" با برخی از امتیازات ، چگونه پیام را کنترل می کنید؟ به زبان ساده ، شما با جذب افراد مناسب و اجازه دادن به آنها آنچه را که در آن مهارت دارند ، پیام را کنترل می کنید. در املاک و مستغلات تجاری ، اختیارات صنعت و روابط تجاری