6 نمونه از چگونگی رشد مشاغل در طول شیوع همه گیر

در ابتدای همه گیری ، بسیاری از شرکت ها بودجه تبلیغات و بازاریابی خود را به دلیل کاهش درآمد کاهش می دهند. برخی از مشاغل فکر می کردند که به دلیل اخراج گسترده ، مشتریان هزینه های خود را متوقف می کنند تا بودجه تبلیغات و بازاریابی کاهش یابد. این شرکت ها در پاسخ به مشکلات اقتصادی کوتاه آمدند. علاوه بر اینکه شرکت ها برای ادامه یا راه اندازی کمپین های تبلیغاتی جدید مردد بودند ، ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی نیز برای جذب و نگهداری مشتری تلاش می کردند. آژانس ها و بازاریابی

فروش و بازاریابی اکنون 48٪ از بودجه فناوری اطلاعات شرکت ها را تشکیل می دهد

ما مدتی است که این را می شنویم ، اما هنوز هم ضروری است که شرکت ها واقعیت تغییر بودجه بازاریابی را تشخیص دهند. شرکت ها همچنان به سرمایه گذاری در فناوری بازاریابی کمک می کنند تا استراتژی های جذب ، نگهداری و افزایش آنها را بدون افزودن نیروی انسانی کمک کنند. در حالی که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات در درجه اول یک سرمایه گذاری امنیتی و ریسکی است - به عبارت دیگر ، یک "ضرورت" است - سرمایه گذاری های بازاریابی همچنان خواستار بازگشت سرمایه و ارزیابی کامل هستند. اگرچه CIO ها هنوز هم رهبری می کنند