الگوی پیگیری سرب فروش شما

برنامه شما برای حمله به پیگیری اهداف تجاری چیست؟ من می ترسم که ما اغلب کوتاه بیاییم ... ملاقات با یک چشم انداز و سپس از پیگیری و مراقبت از ذهن خود غافل شویم. تحقق این یک استراتژی دشوار است و دلیل خوبی برای سرمایه گذاری در CRM و اتوماسیون فروش مانند مشتریان ما در Salesvue. MarketBridge شرکتی است که در ایجاد فاصله بین بازاریابی و فروش برای بهبود یک شرکت تخصص دارد