فروش خود را از طریق یک رویکرد چند موضوعی متحول کنید

از من برای شرکت در بحث پنل اخیر در کنفرانس بهره وری فروش انجمن مدیریت فروش در آتلانتا دعوت شدم. جلسه متمرکز بر تحول فروش بود ، و هیئت داوران نظرات و دیدگاه های خود را در مورد بهترین روش ها و عوامل مهم موفقیت ارائه دادند. یکی از اولین مباحث سعی در تعریف این اصطلاح داشت. تحول فروش چیست؟ آیا بیش از حد استفاده شده و احتمالاً اعتیاد به آن زیاد است؟ اتفاق نظر کلی این بود که ، بر خلاف اثربخشی یا توان فروش ،