Pipedrive: قابل مشاهده بودن در خط لوله فروش شما

تجارت ما از این جهت کمی منحصر به فرد است که ما یک آژانس تخصصی هستیم که با تعداد معدودی مشتری کار می کنیم. با این حال ، با این انتشار همراه با حضور کلی اجتماعی ما ، منجر به تولید بسیاری می شود. در واقع آنقدر منجر می شود که ما اغلب وقت و منابعی برای فیلتر کردن و پیش تعیین صلاحیت هر یک از این آگهی ها برای شناسایی رهنماهایی که برای تجارت ما مناسب هستند ، نداریم. ما می دانیم که فرصت های بسیار خوبی را از دست داده ایم. مانند

dotMailer EasyEditor: ویرایش ایمیل را بکشید و رها کنید

چند مورد ممکن است از طرح یک الگوی HTML ایمیل یا کار با سازنده قالب شخص ثالث ، ناامیدکننده تر باشد. تصور کنید می توانید الگوهای ایمیل خود را بدون مهارت در برنامه نویسی HTML یا طراحی وب ، چیدمان ، طراحی ، طراحی مجدد و سفارشی کنید. این دقیقاً همان چیزی است که dotMailer با EasyEditor خود ایجاد کرده است. ویژگی های EasyEditor dotMailer: به سرعت تصاویر خود را وارد کرده و یک کتابخانه ایجاد کنید - با تمام تصاویر مبارزات در یک مکان سازماندهی کنید. پیام رسانی کمپین را امتحان کنید