آیا زنان و مردان رنگ های مختلف را ترجیح می دهند؟

ما اینفوگرافیک عالی در مورد چگونگی تأثیر رنگ بر رفتار خرید به نمایش گذاشته ایم. Kissmetrics همچنین یک اینفوگرافیک ایجاد کرده است که اطلاعاتی را در مورد هدف قرار دادن یک جنسیت خاص ارائه می دهد. من از اختلاف تعجب کردم ... و آن نارنجی را ارزان ارزیابی کردند! سایر یافته ها در مورد رنگ و جنسیت آبی رایج ترین رنگ مورد علاقه در میان زنان و مردان است. رنگ سبز احساس جوانی ، شادی ، گرما ، عقل و انرژی را به وجود می آورد. در حالی که نرها تمایل دارند به سمت رنگ های روشن تر گرایش پیدا کنند