5 س toال برای پرسیدن از مشاور بهینه سازی موتور جستجو

مشتری ای که استراتژی سالانه اینفوگرافیک برای آن تهیه کرده ایم این هفته در دفتر ما بود. مانند بسیاری از مشاغل ، آنها از داشتن یک مشاور SEO بد استفاده کرده اند و اکنون یک شرکت مشاوره جدید SEO استخدام کرده اند تا در رفع خسارت به آنها کمک کند. و آسیب دید. مهم در استراتژی SEO بد ، ایجاد لینک در بسیاری از سایت های پر خطر است. اکنون مشتری در حال تماس با هر یک از آن سایت ها برای حذف است

راهنمای اتوماسیون سئو

این اینفوگرافیک راهنمای مصور برای اتوماسیون سئو نامیده می شود ، اما در واقع در مورد اتوماسیون نیست ، بلکه در مورد فرآیند مورد نیاز برای بهبود نتایج بازاریابی موتور جستجو با یک استراتژی مداوم است. جنبه های این فرایند می تواند خودکار باشد ... اما اگر کارهایی مانند خرید و اتوماسیون بک لینک را انجام می دهید ، شرکت شما به سمت مشکل می رود. بهینه سازی موتور جستجو عمدتا یک فرایند دستی است که شما را مجبور می کند تحقیقات زیادی انجام دهید ، محتوای خود را بهینه کنید ،