آیا رسانه های اجتماعی تحت آزادی بیان و مطبوعات آزاد محافظت می شوند؟

این ممکن است یکی از ترسناک ترین رویدادهایی باشد که آزادی بیان و مطبوعات آزاد را در این کشور تهدید می کند. سنا قانون سپر رسانه ای را تصویب کرده است که روزنامه نگاری را تعریف می کند و در آن تنها طبقه محافظت شده روزنامه نگاران کسانی هستند که در فعالیت های قانونی جمع آوری اخبار شرکت می کنند. از نظر 10,000 فوت ، این لایحه ایده خوبی به نظر می رسد. LA Times حتی آن را "لایحه حمایت از روزنامه نگاران" می نامد. مشکل زبان اساسی است