Sendgine: قطارهای فکر خود را سازمان دهید

اگر همانطور که هستم در کوههای ایمیل گیر کرده اید ، ممکن است امیدی باشد. Sendgine ترکیبی از سهولت استفاده ما از ایمیل با توانایی های سازمانی محبوب شده توسط سیستم های مدیریت پروژه است ، و یک بستر وب مبتنی بر وب را در اختیار کاربران قرار می دهد که هر آنچه برای تبدیل همکاری به موفقیت لازم دارند را در اختیار کاربران قرار می دهد. به جای مدیریت پروژه ها ، Sendgine قطارهای اندیشه را معرفی می کند ، جایی که پرونده ها ، پیام ها ، رویدادها و کارهای عادی با هم به سمت یک هدف خاص می روند. این پلتفرم به کاربران اجازه می دهد تا بزرگ به ارمغان بیاورند