چگونه محتوای خود را بیشتر به اشتراک بگذاریم

عنوان این اینفوگرافیک واقعاً The Secret Formula for The Perfect Viral Share است. من عاشق اینفوگرافی هستم اما طرفدار این اسم نیستم ... اول ، من معتقدم فرمولی وجود ندارد. بعد ، من معتقدم سهم کاملی وجود ندارد. من معتقدم ترکیبی از عوامل و رویدادها وجود دارد که منجر به اشتراک گذاری محتوای عالی می شود. بعضی از آن ها فقط به عنوان یک شانس ساده جلوی سمت راست قرار می گیرند

چگونه بازاریابی اجتماعی با تبلیغات سنتی افزایش می یابد

من به هیچ وجه مخالف تبلیغات و پرداخت هزینه تبلیغ نیستم ، اما بسیاری از صاحبان مشاغل و حتی برخی از بازاریابان تفاوت را تشخیص نمی دهند. اغلب اوقات ، بازاریابی اجتماعی فقط یک کانال دیگر تلقی می شود. گرچه این یک استراتژی اضافی برای افزودن به بازاریابی شماست ، اجتماعی فرصتی بسیار متفاوت ارائه می دهد. رسانه های اجتماعی از زمان ورود به صحنه و ارائه معیارهای قابل پیگیری که بازاریابان فقط آرزوی آن را داشتند ، فضای تبلیغاتی را مختل می کنند. با

5 عنصر محتوای ویروسی

افراد خوب در Social Media Explorer اینفوگرافیک ، 5 عنصر اصلی محتوای ویروسی را از مشاوره Intersection ارسال کرده اند. من شخصاً کلمه ویروسی را برای این اینفوگرافی دوست ندارم ... من کلمه قابل اشتراک را دوست دارم. بسیاری از اوقات می توانید از هر عنصر اصلی در این اینفوگرافی انتظارات را فراتر بگذارید - اما به این معنی نیست که ویروسی می شود. لئو ویدریچ در Buffer Blog یک پست عالی درباره آنچه باعث گسترش مطالب می شود نوشت. در آن ،

تجهیزات و برنامه هایی که مرا در تجارت نگه می دارد

شش ماه گذشته چالش برانگیز بود زیرا من کار خود را شروع کردم. بزرگترین چالش جریان وجوه نقد است ... شما به سرعت متوجه می شوید که حتی اگر سخت کار می کنید ، لزوما پول در خانه جاری نمی شود. در نتیجه ، من لاغر و پست عمل می کنم. من در این مرحله حتی واقعاً برای فضای اداری خرید نکرده ام. من فکر کردم که می توانم تجزیه و تحلیل ابزارهای تجاری خود را به اشتراک بگذارم. من چیز خاصی ندارم و واقعاً کار می کنم