Aspire: بستر بازاریابی اینفلوئنسر برای برندهای Shopify با رشد بالا

اگر از خوانندگان مشتاق هستید Martech Zone، می دانید که من احساسات متفاوتی در مورد اینفلوئنسر مارکتینگ دارم. دیدگاه من از اینفلوئنسر مارکتینگ این نیست که کار نمی کند... بلکه این است که باید به خوبی اجرا و پیگیری شود. چند دلیل وجود دارد: رفتار خرید - اینفلوئنسرها ممکن است آگاهی از برند را ایجاد کنند، اما لزوماً بازدیدکننده را متقاعد نمی کنند که واقعاً یک خرید انجام دهد. این یک مخمصه سخت است... جایی که ممکن است تأثیرگذار به درستی جبران نشود