Simplecast: پادکست های خود را به روش آسان منتشر کنید

مانند بسیاری از پادکست ها ، پادکست خود را در Libsyn میزبانی کردیم. این سرویس گزینه ها و ادغام های زیادی دارد که بسیار طاقت فرسا هستند اما بسیار قابل تنظیم هستند. اگرچه ما بسیار فنی هستیم ، بنابراین اطمینان دارم که اکثر مشاغل برای پر کردن تمام اطلاعات لازم برای انتشار پادکست ساده مشکل دارند. اغلب اوقات ، سیستم عاملهای قدیمی دارای چنان پذیرش عمیقی هستند و چنان مأموریت اساسی دارند که ارتقا experience تجربه کاربری آنها تصمیمی بیش از حد خطرناک است