Spredfast: مدیریت رسانه های اجتماعی سازمانی

یک سیستم کامل مدیریت رسانه های اجتماعی بستر واحدی را برای جذب و فعال سازی مشتریان و طرفداران در همه کانال های اجتماعی فراهم می کند. Spredfast در سال 2010 راه اندازی شد تا به شرکت ها و آژانس های سازمانی یک راه حل کامل برای مدیریت همه شبکه های اجتماعی مربوطه خود از یک مکان متمرکز ارائه دهد. SMMS سریع در زمینه های اصلی سازمان سازمانی متمرکز شده است - سازمانی انعطاف پذیر با ابتکار عمل ، تیم های تأیید و گردش کار سفارشی ، اجازه عمیق و مسیریابی ورودی. نامزدی روزانه -

بازاریابی در بازار سخت املاک و مستغلات

استفاده از فن آوری های آنلاین به عنوان واسطه ای برای تجارت ، جایگاه فزاینده ای است. مصرف کنندگان در استفاده از رسانه های اجتماعی هوشمندتر می شوند تا به آموزش تصمیمات خرید کمک کنند. با وجود بازار مسکن در اینجا و در سطح ملی در دامپ ها ، کاملاً طبیعی است که هم آژانس های املاک و مستغلات و هم مشتریانی که قصد خرید دارند استفاده از اینترنت را برای ایجاد تغییر آغاز کرده اند. من در گذشته چند خانه خریداری و فروخته ام و زود متوجه شده ام