25 ابزار عالی رسانه اجتماعی

توجه به این نکته مهم است که سیستم عامل های شبکه های اجتماعی از نظر اهداف و ویژگی های کاملاً متفاوت هستند. این اینفوگرافیک از اجلاس استراتژی های رسانه های اجتماعی 2013 دسته بندی ها را به راحتی تجزیه می کند هنگام برنامه ریزی یک استراتژی اجتماعی شرکت ، تعداد گسترده ای از ابزارهای موجود برای مدیریت شبکه های اجتماعی می تواند طاقت فرسا باشد. ما 25 ابزار عالی برای شروع کار شما و تیم شما گردآوری کرده ایم که در 5 نوع ابزار طبقه بندی شده اند: شنیدن اجتماعی ، گفتگوی اجتماعی ، بازاریابی اجتماعی ، تجزیه و تحلیل اجتماعی